เทคนิคการสอนภาษาไทย ไม่ให้น่าเบื่อ

เทคนิคการสอนภาษาไทย ไม่ให้น่าเบื่อ

1. การอบรมภาษาไทยโดยใช้ความเชี่ยวชาญทางภาษา การอบรมสั่งสอนวิธีนี้เป็นลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการอบรมสั่งสอนโดยสร้างความช่ำชองทางภาษาให้แก่เด็ก ให้เด็กได้คิด ฟัง พูด อ่านและเขียน เป็นหลัก มีกระบวนการในการอบรมสั่งสอนแบบนี้ Read more about เทคนิคการสอนภาษาไทย ไม่ให้น่าเบื่อ

วิธีการสอนภาษาไทย หลักที่ควรรู้

วิธีการสอนภาษาไทย หลักที่ควรรู้

กระบวนการฝึกสอนภาษาไทยมีหลากหลายวิธีการ อาจารย์ควรเลือกใช้วิธีใดก็ได้ที่เห็นว่าเหมาะพร้อมด้วยตรงตามความชำนาญของอาจารย์ โดยให้การดำเนินการอบรมนั้นทำให้เด็กเรียน ฟัง พูด อ่าน พร้อมกับเขียน ได้ถูกต้องไวพร้อมกับสัมพันธ์กัน เรียนด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน การอบรมจะต้องจัดให้มีการอบรมสั่งสอนครบ 6 ชนิดดังต่อไปนี้ Read more about วิธีการสอนภาษาไทย หลักที่ควรรู้