การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ มีหลัก 3 ประการ

การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ถือว่าเป็นเหตุการณ์น่าปลื้มอย่างมากที่ในสมัยนี้มีชาวต่างชาติมากมายให้ความสำคัญกับการหาความรู้ภาษาไทย ภาษาอันมีเอกลักษณ์เฉพาะที่น่าชื่นชม ภาษาที่สืบทอดกันมากว่าเจ็ดร้อยปี พร้อมกับยังใช้สะพัดอยู่ในปัจจุบันนี้…ในเมืองไทย…พร้อมกับในหมู่ชาวไทยทั่วโลก

อย่างที่หลายคน รู้กันดีอยู่แล้วว่า ภาษาสามารถสะท้อนคุณสมบัติเฉพาะของคนในชาติ ชี้แจงแนวทางคิด, ขนบธรรมเนียม, วัฒนธรรมพร้อมทั้งประเพณี ของคนในชาตินั้นๆ เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะเข้าใจคนไทยอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเพื่อให้จุดหมายด้านธุรกิจ, ด้านสังคม หรือด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ที่ทำให้คนต่างประเทศหันมาศึกษาเล่าเรียนภาษาไทย ในฐานะคุณครูภาษาไทยคนหนึ่ง การมีความพร้อมในด้านต่างๆดังนี้ ย่อมเสมือนข้อได้เปรียบที่จะทำให้เราประจักษ์แจ้งความเหลื่อมล้ำอันเป็นพื้นฐานระหว่างนักเรียนพร้อมทั้งผู้ชี้แจง พร้อมด้วยช่วยให้ผู้เรียนรู้ได้เข้าใจภาษาไทยอย่างถ่องแท้ในทุกๆมิติ

หลัก การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ๓ ประการ
๑. ด้านพระพุทธศาสนา
๒. ด้านวัฒนธรรมกับแบบแผนไทย
๓. ด้านความรอบรู้ภาษาต่างประเทศ